نوازندگی

ترانه بندرعباسی لبخند و سازهای کوبه‌ای

۱۵ شهریور ۱۳۹۹ | 0 نظر

همنوازی سازهای کوبه‌ای با ترانه محلی (بندرعباسی) لبخند، اثر ابراهیم منصفی
متن شعر:

خوشا فصلی که دور از غم؛ همه که شونه وا شونه
دست وا دست
سایه وا سایه
شارفته خانه وا خانه
بدو پیشُم! بدو پیشُم!
بدو؛ ای نوشم و نیشم!
بدو، ای آخرین عشقُم…
دواداره دلِ ریشم…
خزانِ زرده ایسالون؛ نوبتی تمنن
بهار از راه ارسیدن؛ زندگی چه جانن…
خزانِ زرده ایسالون؛ نوبتی تمنن
بهار از راه ارسیدن؛ زندگی چه جانن…
بیاین وا هم؛ بشیم یاور
همه همراه و هم باور…
دلن راه شو بشه وا هم

جدا نبود دل از دلبر
خوشا فصلی که دور از غم؛ همه که شونه وا شونه
دست وا دست
سایه وا سایه
شارفته خانه وا خانه
بدو پیشُم! بدو پیشُم!
بدو؛ ای نوشم و نیشم!
بدو، ای آخرین عشقُم…
دواداره دلِ ریشم…
خزانِ زرده ایسالون؛ نوبتی تمنن
بهار از راه ارسیدن؛ زندگی چه جانن…
خزانِ زرده ایسالون؛ نوبتی تمنن
بهار از راه ارسیدن؛ زندگی چه جانن…

همنوازی سازهای کوبه‌ای با موسیقی بندری توسط سروش کوشان
جیمبی، دمام و کوزه

سروش کوشان
آموزش دف
آموزش تنبک
آموزش کاخن
آموزش موسیقی کودک
آموزش موسیقی
نوازنده دف
نوازنده تمبک
نوازنده کاخن
نوازنده سازهای کوبه ای
پرکاشنیست
دفنوازی
تمبک نوازی
کاخن نوازی
تک نوازی
گروه نوازی
ساز
آکادمی سروش کوشان
درامز
کوزه
جیمبی
داربوکا
ضرب وتمپو

اشتراک گذاری:

پست های مرتبط

نظر

بنویسید!