آموزش موسیقی

ساز دف

ساز دف

آموزش تخصصی ساز دف
شروع از 6 سال به بالا
مبانی و تئوری ریتم شناسی
مقام های دف
تکنیک های بداهه نوازی
تکنیک های ریز نوازی
وزن خوانی
همنوازی و تک نوازی

ساز تمبک

ساز تمبک

آموزش تخصصی ساز تمبک
شروع از 4 سالگی
وزن خوانی
مبانی و تئوری ریتم شناسی
تکنیک های بداهه نوازی
همنوازی و تک نوازی
مبانی نوازندگی در گروه موسیقی

ساز کاخن

ساز کاخن

آموزش تخصصی ساز کاخن

شروع از 6 سالگی
مبانی و تئوری ریتم شناسی
فراگیری ریتم‌های لاتین (موسیقی غربی و شرقی)
مبانی نوازندگی در گروه موسیقی
همنوازی و تک نوازی

موسیقی کودک

موسیقی کودک

آموزش تخصصی موسیقی کودک

«کودکان را عاشق موسیقی میکنیم»