گالری

هنرجویان خوبم

هنرجویان خوبم

۱۷ مرداد ۱۳۹۹ | بدون نظر

هنرجویان خوبم
عکس دست جمعی با تعدادی از هنرجویان خردسال
کنسرت بزرگ هنرمندان کوچک - سازهای کوبه ای دف و تمبک
در فرهنگسرای نیاوران
آکادمی سروش کوشان
سروش کوشان
آموزش دف
آموزش تنبک
آموزش کاخن
آموزش موسیقی کودک
آموزش موسیقی
نوازنده دف
نوازنده تمبک
نوازنده کاخن
نوازنده سازهای کوبه ای
پرکاشنیست
دفنوازی
تمبک نوازی
کاخن نوازی
تک نوازی
گروه نوازی
ساز
آکادمی سروش کوشان
درامز
کوزه
جیمبی
داربوکا
ضرب وتمپو

اشتراک گذاری

پست های مرتبط

هنرجویان خوبم

۱۷ مرداد ۱۳۹۹

بدون نظر

هنرجویان خوبم

نظر

بنویس