گالری

کنسرت و فستیوال

کنسرت گروه وحدت

۱۷ مرداد ۱۳۹۹ | بدون نظر

کنسرت گروه وحدت
کنسرت گروه موسیقی وحدت در سال 1391
هشتمین کنسرت ما به نفع کودکان بی بضاعت در سالن خلیج فارس
یکی از بهترین اجراها و کنسرتهای ما، با حال و هوای بسیار خوب.
اعضا گروه:
فرهاد عندلیبی: کمانچه
محمد جاسمی: دیوان
جواد عزیزی: دیوان ( سرپرست گروه)
سودابه امانی: خواننده
وحید خلیق: تار
سروش کوشان: دف، تمبک و کوزه
علی کاویانی: دف
طیب امامقلی: دف
و امیر حدادی: رقص سماع
سروش کوشان
آموزش دف
آموزش تنبک
آموزش کاخن
آموزش موسیقی کودک
آموزش موسیقی
نوازنده دف
نوازنده تمبک
نوازنده کاخن
نوازنده سازهای کوبه ای
پرکاشنیست
دفنوازی
تمبک نوازی
کاخن نوازی
تک نوازی
گروه نوازی
ساز
آکادمی سروش کوشان
درامز
کوزه
جیمبی
داربوکا
ضرب وتمپو

اشتراک گذاری

نظر

بنویس